top of page

LSS BOENDE

Emrahus AB

Ett av våra större projekt är LSS-boendet i Vallkärra som vi genomfört resultatrikt i samarbete med Emrahus AB.

Målen nådde upp till förväntan där vi lyckades skapa en säker miljö för både anställda samt patienter genom samarbete och förtroende.

www.KBstudioMedia.com_126.JPG
bottom of page