top of page

2020baguetteria - Mölle

Ett av landets mest unika Bagutteria på Mölle, ett stort tack till Hockey Stjärnan Henrik Zetterberg för förtroendet. Ett unikt bygge kräver likaså unikt byggbolag. Arkitekt: Chahrour Huhtilailen A+D

www.KBstudioMedia.com_129.JPG
bottom of page